Arbetet med Loftgångshuset pågår.

Arbetet med Loftgångshuset pågår. Murstocken ska snart målas. Innergården kommer att behöva möbler när vi ska använda den. Att fika vid, att prata och diskutera vid, att läsa vid. Är det någon/några som har trädgårdsmöbler att skänka tas dessa emot med tacksamhet.

Lottdragningar!!

Nu har vi dragit vinsterna i de två lotterier vi haft på senaste tiden. Så här blev det.

Serie D, gul (orange) lott

Vinst nr 1 – grafiskt blad av Maria Nordqvist – lott nr 85

Vinst nr 2 – grafiskt blad av Jessica Herbertsson – lott nr 36.

Serie E, violett lott

Vinst nr 1 – glaskonst av Inger Dolfe- lott nr 17

Vinst nr 2 – målning av Kristina Kihlström – lott 65

Grattis till vinnarna. Har du en vinstlott så kontaktar du Ulf Nilsson på tel 0763-221160.

Målningarna på Galleri Lilla Huset.
Finns nu att hämta uppe i stora huset i penseltvättsrummet. Behöver du hjälp med det kontakta ovanstående.
Styrelsen

KAC och Gårdshuset.

Rosa huset med Gårdshuset blev inflyttningsklart år 1862. Samma år invigdes hela järnvägssträckan mellan Göteborg och Stockholm.

Utmed Trädgårdsgatan ligger det mindre Gårdshuset i två våningar.
Från början fanns bagarstuga, brygghus och visthusbodar och ett boningsrum. Vi tror att det under 1920-talet och viss tid framåt stod en bensinpump på gatan utanför Gårdshuset. Den sköttes av dem som bodde på övervåningen. Reservdelar till bilar såldes också.
I huset var det skola en tid. På 1960-talet övergick huset till att bli affär för cyklar och fiskeredskap. Den verksamheten flyttades ut 1984.

I början på 1990-talet blev man tvunget att ta krafttag med Rosa Huset. Förfallet hade gått långt. Riva eller lappa var frågan. Som tur var beslutade man om viss upprustning.
Gårdshuset var på väg att ramla omkull. Helt uppruttet under. Man lyfte hela huset och gjorde helt ny grund. De ruttna stockarna byttes ut till friska. Taket lades om och murstocken reparerades.
Samtidigt lagades taket i det stora boningshuset och lades om, framförallt på sidan mot innergården. Bägge husen fick ny och fräsch fasad. En något mildare rosa färg. Innergården fick sig också ett lyft.
I början av 2000-talet påbörjades ytterligare arbete i Gårdshuset. Gipsskivor i taket på bottenvåningen, nytt golv både nere och uppe men så plötsligt avbröts allt arbete. I princip lade man verktygen på golvet och gick. Sen hände ingenting.

Många har tankarna varit om vad som skulle göras med Rosa Huset. Från total upprustning till rivning och allt däremellan. Även försäljning har varit aktuell. Vi är mycket tacksamma för att Skövde kommun har behållit Rosa Huset. Det har gett oss som arbetar med kulturen i centrum en fantastisk möjlighet att utveckla det området.

I mitten av 1980-talet flyttade Skaraborgs Konstgrafiska förening in i Rosa Huset. Redan när detta hände var Gårdshuset tomt på verksamhet. Konstnärerna på Grafiska såg vilka möjligheter det fanns där. Man kunde ha något i bottenvåningen och en konstnärs-lägenhet på övervåningen.

År 2014 fick KAC tillträde till Gårdshuset så vi kunde använda fönstren mot Trädgårds-gatan som anslagstavlor. Efter något år undrade vi om man kunde få röja ur botten-våningen och kanske få ytterligare rum för utställningsverksamhet (KAC:S lokaler är fullbokade nästan hela tiden.) Vi fick klartecken för det, hyrde kärra och gjorde plats.
Vi skrev hyresavtal med kommunen om bottenvåningen.
Nu var vi igång ordentligt. Målade taket, lappade murstocken fin och målade även den.

I samband med att KAC skrev hyreskontrakt på bottenvåningen hade det bildats en grupp som kallas ROSAHUSET-gruppen. I den sitter representanter för alla verk-samheter i Rosa Huset och från Konstenheten på Skövde Kulturhus. Nu kunde man se framför sig den dröm som Grafiska hade tidigare. Konstenheten jobbade fram medel. Snart startade arbetet med att bygga den konstnärslägenhet man så starkt önskat sig.

Den viktigaste uppgiften i detta bygge var att få till brandsäkerheten så att inneboende kunde vistas tryggt i lägenheten. Då gäller gipsbeklädnad.
För oss på bottenvåningen innebar det att ytterligare ett lager gips behövde läggas i taket. Och att ”vår” våning fick vara snickarverkstad medan övervåningen gjordes klar.
Bottenvåningen visar timmerväggarna och de gamla dörrarna. Så vill vi ha lokalen eftersom övervåningen helt skulle kläs i gips, och se ut som vilken modern lägenhet som helst.
Tack vare en eftertänksam målare kunde vi lösa det så väggarna finns kvar i ”rätt” skick.
Elektrikern satte upp våra uttag och monterade skenor i taket. Jättebra men svårt! Skenorna är ju för spotlights vid utställningar. Varje spotlight kostar 1100:- och vi kan behöva 15 – 20 st. Innebär 20000:-! Ett problem som inte är löst.

En del saker återstår att göra. Skura och lacka golvet. Göra klart målning som inte gjorts. Lösa vissa problem med dörrarna. Och vänta på att vi får innanfönster. En firma har fått i uppgift att göra sådana i hela Gårdshuset.
En annan uppgift vi har är att snygga till innergården. Så nu är syrenbuskarna borta. Vi fortsätter med vinbärsbuskarna kring trädet. Och krusbärsbuskarna. Till våren kommer det roliga. Nyplantering!

Utställningar i huset

18-19 mars Eva Grane.
13-16 april Anette Ekmark.
6-7 maj Kristina Kihlström och Manuela Karlsson.
13-21 maj Elevutställning.
22 maj - 4juni Tony Topp.
12-18 juni  Kac medlemsutställning VÅRSALONGEN.

Miljöpolicy Kulturarbetscentrum

Den pågående klimatförändringen på vår planet är mycket oroande. Regeringar och stora företag har det största ansvaret i att arbeta mot den förändring. Men även vi enskilda människor kan göra en insats på vår nivå. Handla miljövänligt, sortera och återvinna vårt avfall t.ex.

KAC har antagit en miljöpolicy som bl.a. innebär:

  • Att ta miljöhänsyn i våra beslut i föreningen
  • Tillsammans med vår fastighetsägare hushålla med energi och vatten
  • Ha god avfallshantering
  • Verka för miljövänliga alternativ vid inköp

Medlemsbrev februari

Hej KAC - medlem!
Efter ett välbesökt årsmöte har vi nu startat nytt verksamhetsår, 2017. Våra förtroendevalda är i stort sett desamma som förra året. En suppleant, Elin Gustafson, byttes mot en annan, Elisabeth Wallmon. Och jag får tacka för förtroendet att få leda vår fina förening ytterligare ett år.

Vår verksamhet kommer att växa ytterligare under det kommande året om allt går som vi vill. Kurser och utställningar m.m. se hemsidan.
Som nummer ett blir Shoppinghelgen i Skövde den 1-2 april. Vi var med i höstas för första gången. Besöksantalet då var skralt. Men vi vill ändå visa att vi finns i centrum. Vill du vara med på den kan du kontakta någon i styrelsen. Vi kommer att sälja fika och olika saker att visa som målningar, tryck, foton m.m. med möjlighet att sälja.

Vår stora plan i år är att få igång någon typ av aktivitet i sommar på innergården. Här jobbar vi för tillfället med en projektbeskrivning och med budget så vi kan finansiera det hela. Vi återkommer om det senare.
För att det ska bli extra trevligt att komma till innergården och fika eller lyssna på underhållning behöver miljön ses över. I höstas rensade vi hela innergården på växter. Vi vill ha annan och mer tilltalande sådan. Alltså nya växter. När värmen kommer sticker det säkert upp en hel del som finns i jorden nu. En del vill vi kanske behålla, annat rensa bort. Vi har några gånger frågat om det finns intresse bland våra medlemmar att hjälpa till med detta arbete. Därför föreslår vi.

Söndag 2 april under shoppinghelgen, dvs. kl 12, samlas vi på innergården och gör upp en plan. Vi har redan ett förslag att prata omkring. Vi tar med oss det.
Vi har även bildat en informell internationell grupp som har börjat arbetet med målet att få ett utbyte med Santinikkitan University, som är en utbildningsanstalt för konstnärliga ämnen i östra Indien. En av våra medlemmar, Robin Charje´ har besökt skolan under hösten. Spännande!

Vårt gamla KAC-lotteri har vi övergivit. Mycket arbete, liten vinst. I stället satsar vi i år på ringlotter. När du är på Rosa huset i någon aktivitet kan du köpa lotter. Vi startar lotteriet den första i månaden och har dragning den sista i Rosa Huset. Resultaten läggs ut på hemsidan.
Medlemsavgiften för år 2017 på 200:- går bra att betala nu på plusgiro 86 79 5-2.
Mars 2017
Ulf Nilsson, ordförande

KAC hos Inger Dolfe.

vas dolfeInger Dolfe välkomnade medlemmar i KAC till sin ateljé på Aspelund. Inger Dolfe är glaskonstnär och arbetar med glasfusion. Det innebär att glaset smälts ihop till en enhet.

Man tar en glasskiva, ex. fönsterglas i 3 mm:s tjocklek i tänkt storlek. På den lägger man tunn metallfolie (finns i olika metaller) i olika mönster. När man är nöjd läggs en likadan glasskiva på den andra. Allt placeras nu i en ugn där glaset värms i olika etapper upp i drygt 800 grader. Då smälter det hela ihop till en kropp. Efter avsvalning kan man se  resultatet. Blir det lyckat blir man glad. Blir det misslyckat får man kasta allt. Det går inte att göra om.

Inger tillverkar smycken, fat, lampskärmar, tavlor, utsmyckningar till ex. trädgårdar. m.m.
En intensiv kommers avslutade det trevliga besöket.

Grattis alla vinnare!

Måndag kväll den 3 april hade vi dragning på vårt ringlotteri. Av ringens hundra lotter var 59 st sålda. Bland dessa drogs två vinnare. Resultatet blev:

Vinstplan för ringlotteri nr 2 år 2017.
Vinst nr 1 – på lott nr 74 - bild av Ezzard
Vinst nr 2 – på lott nr 85 - målning av Jan Axelsson , blandteknik
Vinsterna kan hämtas på Rosa Huset mot uppvisande av vinstlott.
Kontakt: Ulf Nilsson tel. 0763221160 eller Rolf Arvidsson tel. 0708435690.

Ett nytt ringlotteri startar genast. Vinsterna denna gång är två tryck av elever på Hellidens foklhögskola. Dragning av den ringen sker i månadsskiftet april/maj.

Ge bort en upplevelse till någon du tycker om!

KAC Presentkort

Ett medlemsskap i Kac eller en intressant kurs eller kroki.
Tag kontakt med Ulf Nilsson för vidare information