Om Rosa huset förr & nu

huset-frilagtDet s.k. Rosa Huset, granne med Kulturhuset i Skövde, byggdes som flerfamiljshus år 1862. Huset är den enda länk som finns kvar mellan Skövdes trähusbebyggelse från tidigare år (se byggnaderna i Helensparken) och de stenhus som byggdes senare under 1800-talet i centrum. Rosa Huset är i grunden helt intakt sedan byggåret och måste därför betraktas som en unik byggnad i Skövde väl värd att bevara.

Ett arbete har startat med att undersöka Rosa Husets historia så gott det går. Vi kommer fortlöpande att redogöra för det arbetet på vår hemsida. 

Lite fakta om själva huset.

Ligger i kvarteret Tor och kallas Tor 2, tidigare kallad Gärdet.. Huset byggdes 1862 av possessionat ( åld. godsägare ) Per August Beckman,

anfader till Skövde kulturnämnds nuvarande ( år 2012 ) ordförande Claes Beckman 

Huset var ett av de första att uppföras när Skövde började expandera i samband med invigningen av järnvägen år 1859. Det är knuttimrat med revertering på utsidan. De hus som byggdes något senare på 1870-talet blev rena stenhus. Rosa Huset är således en länk mellan den äldre trähusbebyggelsen och de nyare stenhushusen.

Huset har dessutom sluppit de genomgripande ombyggnader som liknande hus blivit utsatta för.

Utefter Trädgårdsgatan i vinkel med boningshuset ligger ett gårdshus. Där fanns från början ett brygghus, en bagarstuga med visthusbodar och ett boningsrum. Det står idag tomt. Gårdshuset är idag Skövdes enda återstående hus av detta slag. 

Vill du ha information från oss?

 

Ge bort en upplevelse till någon du tycker om!

KAC Presentkort

Ett medlemsskap i Kac eller en intressant kurs eller kroki.
Tag kontakt med Ulf Nilsson för vidare information