Om Kulturarbetscentrum
- KAC

Det hela började med ett brev adresserat till Skarborgs läns kulturarbetare.

“Till länets kulturarbetare!"

Vi tror att det finns behov hos länets kulturarbetare av olika slag att samlas, att diskutera frågor av gemensamt intresse, att utbyta erfarenheter, att ordna kulturella program, att umgås över sektorsgränserna.

Vi tror att det finns behov av ett Kulturarbetarcentrum i Skaraborg.

Vi tror att det finns underlag för en månatligen utkommande stencilerad tidskrift som tar upp olika kulturarbetarfrågor, innehåller allmänna kulturartiklar, innehåller lyrik, prosa, arbetsfunderingar, intervjuer m.m.

Vi tycker att både sammanslutningen och tidskriften bör komma tillstånd.”
Utskicket var undertecknat Julius Rohlander, Länsbildningsförbundet, Vara folkhögskola och Goy Persson, Kulturnämndens kansli, Skövde i oktober 1974.

Vid ett första möte 9 jan. 1975 utsågs en interimsstyrelse som bestod av: Goy Persson, John Ahlgren, Berndt Jutemar, Nils Jonasson, Marta Wilhelmsson, Rune Lindström och Agneta Ekström.

Senare under våren, närmare bestämt den 17 mars 1975, bildas KAC Skaraborg i konsthallen i Skövde. Den 22 mars konstituerar sig styrelsen enligt följande:
Ordf. Goy Persson, v.ordf. Olle Stjernqvist, sekr. Berndt Jutemar och kassör John Ahlgren. Övriga ledamöter blev Nils Jonasson, Lennart Dahl, Si Rogefeldt, Edna Cers-Winberg, och Björn Adin. Suppl. Anna-Greta Onsjö-Strömer, Bo Carlsson, Lars Haglund och Sara Bender.

Första medlemsmötet hölls den 7 okt. 1975 på Långgatan 35 i Skövde. Där låg då den gamla brandstationen, idag Stadshuset.

Verksamheten under kommande år var förlagd till brandstationen. Krokin tecknade man även i Våmb skolas gymnastiksal under 80-talet. 1988 skulle brandstationen rivas för nya bygget av stadshus. Då flyttades verksamheten tillfälligt till f.d.Schönborgs plåtslageris gamla lokaler. De låg där Arenaparkeringen ligger idag. Men även de lokalerna skulle ju bort.

Rosa Huset på Långgatan stod sedan en tid med tomma lokaler efter att Valborg Caesars väveri upphört. Med tanke på KAC:s verksamhet och närheten till Kulturhuset skulle lokalerna i RosaHuset passa utmärkt. Efter mycket lobbyarbete fick så KAC år 1989 möjligheten att flytta till Rosa Huset. Tillsammans med några andra konstnärliga verksamheter har man hållit till där sedan dess.

Man hade från starten stora förhoppningar om att kunna samla kulturarbetare i Skaraborg i en stark organisation. Den skulle hjälpa kulturen att synas och höras mer, att ge fler arbetstillfällen och att vara en viktig påtryckargrupp i samhället.
Intresset dalade dock ganska snabbt och år 1980 beslutade man att KAC Skaraborg skulle upphöra och ersättas av lokala KAC-grupper på kommunal nivå. En av dessa blev KAC i Skövde.

KAC stod från början för Kulturarbetarcentrum, dvs. centrum för kulturarbetare.
När man 1980 övergick till kommunal förening ändrades uttydandet av KAC till Kulturarbetscentrum. Man ville betona det kollektiva i stället för det individuella i Kulturarbetarcentrum.

Medlemsantalet har under KAC:s verksamhetsår varierat från som mest 170 medlemmar i slutet av 1970-talet till 48 st vid årsskiftet 2010/2011. Idag är antalet medlemmar c:a 120 st.

Från start samlades olika kulturarbetare i sina olika verksamheter. Mycket möda lades på att göra en tidning. Den fanns bara med så länge KAC var länsövergripande.
I "kommunal tappning" efter år 1980 minskade omfånget av verksamhet till att mest omfatta måleri av olika slag och teckning. Periodvis har verksamhet för barn och utvecklingsstörda bedrivits.

När flytten till Rosa Huset gjorts startade olika aktiviteter upp igen. Textiltryck, forma-bygga-måla för barn, akrylmålning, kroki, målning i kombination med musik för barn, pensionärsgrupper m.m.

Med tiden tog målargrupper för daglediga, mest pensionärer, över mer och andra aktiviteter lades ner. Även den trenden har nu vänt. KAC kan idag erbjuda verksamheter alla dagar hela veckan.

© Kulturarbetscentrum - Rosa huset

Postadress: Långgatan 6 541 30 Skövde
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. »
Webb: Optimal media

Jag vill ha Kac nyhetsbrev!